ปิด

Current site: website_MasterTH
Database: web
Content start path: /sitecore/content/MasterTH
Home node: /sitecore/content/MasterTH/home
Language: Thai (Thailand) : ไทย (ไทย)
Index : masterth_web_index
InstanceInfo configuration: Complete
InstanceInfo site: Complete;

แป้งอัดแข็งผสมรองพื้น

ยกระดับการแต่งหน้าของคุณด้วยแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นสำหรับผิวหน้าจากลอรีอัล ปารีส สิ้นสุดขั้นตอนการแต่งหน้าด้วยการทาแป้ง เผยผิวเนียนสวยสมบูรณ์แบบ

สินค้าใหม่

แป้งอัดแข็งผสมรองพื้นของเรา

ออกจากหน้านี้? คุณยังไม่ได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สมัครใช้งาน

ขอขอบคุณที่สนใจลอรีอัล ปารีส ส่งการสมัครใช้งานของคุณแล้ว

ยกเลิกการสมัครใช้งาน

"คุณเพิ่งดำเนินการขอยกเลิกสมัครใช้งานบริการจดหมายข่าวสำหรับอีเมลต่อไปนี้: xxx หากต้องการยืนยัน โปรดคลิกที่ลิงค์ ""ยกเลิกสมัครใช้งาน"""

รายละเอียดเพิ่มเติม