Current site: website_MasterTH
Database: web
Content start path: /sitecore/content/MasterTH
Home node: /sitecore/content/MasterTH/home
Language: Thai (Thailand) : ไทย (ไทย)
Index : masterth_web_index
InstanceInfo configuration: Complete
InstanceInfo site: Complete;
ลองสีนี้
paris electric night rouge signature set01 110 113 1

ลอรีอัล ปารีส อีเลคทริค ไนท์ คอลเลคชั่น ลิปแมทเนื้อน้ำ รูจ ซิกเนเจอร์ เซ็ท 01 (รูจ ซิกเนเจอร์ 110 + 113)

A combination of unapologetically bold colour with a super-lightweight soft-matte finish. With Rouge Signature, less is more. Less texture, more colour. Less excess, more impact.

ลิปแมทเนื้อน้ำบางเบา แต่สดชัด ลิปจิ้มจุ่มขายดีอันดับหนึ่งของลอรีอัลปารีส มาพร้อมกับ 2 เฉดสีเร้ดซิกเนเจอร์ที่เลือกสรรมาสำหรับโอกาสสุดพิเศษ

110 + 113
฿499.00 ราคา

ประโยชน์

ส่วนผสม

นวัตกรรม

A super-lightweight finish, for the ultimate bare-lip sensation comes with special shades making your special day unforgettable

ซื้อ ออนไลน์

ไม่พบรายการที่ตั้งค่าไว้
X
X
นโยบาย เราได้ดำเนินการพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติต่อคอลเลคชั่น การใช้งาน การเปิดเผยและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่รวบรวมไว้ภายในข้อตกลงนี้ โดยคลิกที่นี่ และโดยผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ที่คุณตกลงในรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ให้คะแนนและรีวิว

เขียนรีวิว

ออกจากหน้านี้? คุณยังไม่ได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม