Current site: website_MasterTH
Database: web
Content start path: /sitecore/content/MasterTH
Home node: /sitecore/content/MasterTH/home
Language: Thai (Thailand) : ไทย (ไทย)
Index : masterth_web_index
InstanceInfo configuration: Complete
InstanceInfo site: Complete;

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
สำหรับผมทำสี

การปกป้องสีผมที่ดีเริ่มต้นจากการสระผม คุณจึงต้องใช้แชมพูและครีมนวดผมสำหรับผมทำสีเพื่อช่วยให้สีผมคุณเปล่งประกายได้ยาวนาน
สูตรของเราได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อการบำรุงเส้นผมตั้งแต่โคนจรดปลายและอ่อนโยนต่อลูกผม พร้อมเพิ่มความเปล่งประกายให้สีผมด้วยเทคโนโลยีการสะท้อนแสง

ออกจากหน้านี้? คุณยังไม่ได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สมัครใช้งาน

ขอขอบคุณที่สนใจลอรีอัล ปารีส ส่งการสมัครใช้งานของคุณแล้ว

ยกเลิกการสมัครใช้งาน

"คุณเพิ่งดำเนินการขอยกเลิกสมัครใช้งานบริการจดหมายข่าวสำหรับอีเมลต่อไปนี้: xxx หากต้องการยืนยัน โปรดคลิกที่ลิงค์ ""ยกเลิกสมัครใช้งาน"""

รายละเอียดเพิ่มเติม