Current site: website_MasterTH
Database: web
Content start path: /sitecore/content/MasterTH
Home node: /sitecore/content/MasterTH/home
Language: Thai (Thailand) : ไทย (ไทย)
Index : masterth_web_index
InstanceInfo configuration: Complete
InstanceInfo site: Complete;
กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม : เซย์ฮัลโหล โกทูเจแปน

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม : เซย์ฮัลโหล โกทูเจแปน

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม : เซย์ฮัลโหล โกทูเจแปน

ของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 Package ท่องเที่ยวพร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท รวมมูลค่า 140,000 บาท (กำหนดการเดินทางได้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562 แล้วแต่ผู้โชคดีสะดวก)
 • รางวันที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Huawei P30 Pro / Aurora / Breathing Crystal จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 32,000 บาท รวมมูลค่า 320,000 บาท
 • รวมมูลค่าทั้งสิ้น460,000 บาท

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

 1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม L’Oreal Paris EVER สูตรใดก็ได้ 1 ชิ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ จากร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่

        - Tesco Lotus

        - Big C

        - Watsons

        - Tops

        - Home Fresh Mart

        - Boots

        - Foodland

        - Villa

        - Aeon

        - GT Authorized Dealer (Distributor)

        - LMT (ร้านโชว์ห่วย, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายเครื่องสำอาง ทั่วไป) *เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น

    โดยต้อง LPE*ตามด้วยเลขที่ท้ายใบเสร็จรับเงิน อย่างน้อย 6 หลัก*ชื่อ-นามสกุล* ส่งมาที่ 4712744 เช่น XXX*0123456789*นายสมชาย สุขใจส่งมาที่ 4712744 (โดยไม่ต้องเว้นวรรค)

 2. เริ่มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น.ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2562จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่   31 สิงหาคม 2562
 3. ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC,CAT ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ และสงวนสิทธิ์ 1 เลขที่ใบเสร็จกดลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

       ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

กำหนดการณ์ต่าง ๆ

 

วันลงทะเบียน

เวลา 00.00 น.- 23.59 น.

 
 

วันจับรางวัล

เวลา 14.00 น.

 
 

วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

เวลา 15.00 น.

 
 

วันแจกรางวัล

เวลา 14.00 น.

 
วันที่ 1 กรกฎาคม- 31 สิงหาคม 62 วันที่ 27 กันยายน 62 วันที่ 10 ตุลาคม 62 วันที่ 25 ตุลาคม 62

เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. บริษัทฯจะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์  ชื่อ นามสกุล และเลขที่ใบเสร็จของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ณ บ้านเลขที่ 18/200 หมู่ที่6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัล เวลา 14.00 น.ของวันที่  27 กันยายน  2562

3. เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนของบริษัท ลอรีอัลฯ) จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขที่ใช้ ส่ง SMS เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน  2562 (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)

4. ก่อนการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน และ ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ  ส่งทาง email: [email protected].co.th  หรือ @chokdeejung หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่ 8  ตุลาคม  2562

5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/lorealparisthailand เวลา 15.00 น.ของวันที่ 10 ตุลาคม    2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-86302-7805 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

6. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว สถานที่รับรางวัล ณ บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เลขที่ 1111/84 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของวันที่ 25 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

7.1 กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

7.2 กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

8. พนักงาน บริษัทและครอบครัว ของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

9. ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

12. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

13. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

16. ผู้โชคดีจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง

17.ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทาง ต้องรับผิดชอบในการทำหนังสือเดินทาง (passport) ด้วยตนเอง และหากผู้โชคดีดังกล่าวไม่สามารถเดินทางตามวันเวลาที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว  ของรางวัลนี้เฉพาะ Package ท่องเที่ยวพร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืนเท่านั้น ไม่รวม ค่าเดินทางจากที่อยู่ของท่านมาสนามบิน (ทั้งค่าไปและค่ากลับ) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ เป็นต้นโดยผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ด้วยตนเอง และไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสด หรือการเคลมในทุกกรณี

18.ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสำเนาสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับมาแสดงด้วย)

19.ผู้โชคดีจะต้องเดินทางตามระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนดโดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเดินทางและข้อตกลงก่อนการเดินทางที่ชัดเจนให้ผู้โชคดีทราบในภายหลัง และผู้โชคดีจะต้องแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะได้ร่วมเดินทางไปด้วย 1 ท่าน ภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้

20.บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ  ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ โดยมิใช่ความผิดชอบบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชย และรับผิดชอบในทุกกรณี

21.บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

22.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ สายการบิน การเมือง หรือเหตุสุดวิสัยประการอื่น  เป็นต้น

เคล็ดลับ

ออกจากหน้านี้? คุณยังไม่ได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม