Current site: website_MasterTH
Database: web
Content start path: /sitecore/content/MasterTH
Home node: /sitecore/content/MasterTH/home
Language: Thai (Thailand) : ไทย (ไทย)
Index : masterth_web_index
InstanceInfo configuration: Complete
InstanceInfo site: Complete;
กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “สวยหน้าใส ลุ้นกระเป๋าสะพาย BAO BAO ฟรี”

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “สวยหน้าใส ลุ้นกระเป๋าสะพาย BAO BAO ฟรี”

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “สวยหน้าใส ลุ้นกระเป๋าสะพาย BAO BAO ฟรี”

 ของรางวัล

รางวัลที่ 1 กระเป๋าสะพาย BAO BAO ISSEY MIYAKE รุ่น 6x6  สี Classic มูลค่า 10,900 จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 272,500 บาท

รางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า  800 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 16,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น  288,500 บาท

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

  • เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้หญิง และผู้ชาย ลอรีอัล ปารีส สูตรใด ขนาดใดก็ได้ ครบ 1 ชิ้น ที่ Big C รับ 1 สิทธิ์ โดยพิมพ์ SWP1*ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 9 หลัก*ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ 4712744
  • ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC,CAT ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้และสงวนสิทธิ์ 1 เลขที่ใบเสร็จกดลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

                ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

กำหนดการณ์ต่าง ๆ

วันลงทะเบียน

เวลา 00.00 น.- 23.59 น.

วันจับรางวัล

เวลา 14.00 น.

วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

เวลา 15.00 น.

วันแจกรางวัล

เวลา 14.00 น.

31 ตุลาคม – 27 พฤษจิกายน 2562

2 ธันวาคม 2562

13 ธันวาคม 2562

23 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. บริษัทฯจะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์  ชื่อ นามสกุล และเลขที่ใบเสร็จของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ณ บ้านเลขที่ 18/200 หมู่ที่6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัล เวลา 14.00 น.ของวันที่ 2 ธันวาคม 2562

3. เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนของบริษัท ลอรีอัลฯ) จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขที่ใช้ ส่ง SMS เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2562(ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)

4. ก่อนการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน และ ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ  ส่งทาง email: [email protected] หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2562

5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/Garnierthailand เวลา 15.00 น.ของวันที่ 13 ธันวาคม  2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2938-3878 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

6. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว สถานที่รับรางวัล ณ บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เลขที่ 1111/84 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของวันที่ 23 ธันวาคม  2562  เป็นต้นไป (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

7.1 กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

7.2 กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

8. พนักงาน บริษัทและครอบครัว ของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

9. ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

12. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

13. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

เคล็ดลับ

ออกจากหน้านี้? คุณยังไม่ได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม