Current site: website_MasterTH
Database: web
Content start path: /sitecore/content/MasterTH
Home node: /sitecore/content/MasterTH/home
Language: Thai (Thailand) : ไทย (ไทย)
Index : masterth_web_index
InstanceInfo configuration: Complete
InstanceInfo site: Complete;

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม L’Oreal แจกรถให้ขับ แจกหนักบัตรน้ำมัน

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม L’Oreal แจกรถให้ขับ แจกหนักบัตรน้ำมัน

ของรางวัล

  • รางวัลที่ 1 จักรยานยนต์ Honda All New Scoopy I รุ่น Urban Team จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 49,000 บาท รวมมูลค่า 245,000 บาท
  • รางวันที่ 2 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 800 บาท รวมมูลค่า 40,000 บาท

                      รวมเป็นของรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น 285,000 บาท

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

  1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ลอรีอัล ปารีส เอลแซฟ สูตรใดก็ได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ Big C ทุกสาขา รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลโดยพิมพ์ LLS*ตามดวยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน  9 หลัก  *ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ 4712744
  2. เริ่มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น.ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่   30 กรกฎาคม 2562
  3. ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ และสงวนสิทธิ์ 1 เลขที่ใบเสร็จกดลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

       ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

 

กำหนดการณ์ต่าง ๆ

วันลงทะเบียน

เวลา 00.00 น.- 23.59 น.

วันจับรางวัล

เวลา 14.00 น.

วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

เวลา 15.00 น.

วันแจกรางวัล

เวลา 14.00 น.

วันที่ 2 – 30กรกฎาคม 62

วันที่ 15 สิงหาคม 62

วันที่ 25 สิงหาคม 62

วันที่ 5 กันยายน 62


เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. บริษัทฯจะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่ใบเสร็จของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ณ บ้านเลขที่ 18/200 หมู่ที่6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัล เวลา 14.00 น.ของวันที่  15 สิงหาคม 2562

3. เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนของบริษัท ลอรีอัลฯ) จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขที่ใช้ ส่ง SMS เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่  16  สิงหาคม – วันที่  24 สิงหาคม 2562 (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)

4. ก่อนการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน และ ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ (กรณีจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ต้องระบุสถานที่จัดส่งของรางวัลให้ชัดเจน) ส่งทาง email: [email protected] หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 (ช่องทางการส่งเอกสารตามที่ผู้โชคดีสะดวก)

5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/lorealparisthailand เวลา 15.00 น.ของวันที่ 25 สิงหาคม  2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-86302-7805 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

6. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว สถานที่รับรางวัล ณ บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เลขที่ 1111/84 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ของวันที่ 5 กันยายน  2562 เป็นต้นไป (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

7.1 กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

7.2 กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

8. พนักงาน บริษัทและครอบครัว ของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

9. ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

12. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

13. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

16. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน, ค่าจดทะเบียน, ค่าภาษีป้ายทะเบียน, ค่าประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ โดยบริษัทฯจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  

เคล็ดลับ

ออกจากหน้านี้? คุณยังไม่ได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม