เรายึดมั่นในความปลอดภัยของคุณ

ผู้บริโภคต่างไว้วางใจว่าเรานำเสนอเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ซึ่งผ่านการประเมินและตรวจสอบคุณภาพในทุกด้านแล้วเท่านั้น เราจึงไม่เคยละเลยความเชื่อมั่นของพวกเขา
ส่วนผสมและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราผ่านการประเมินความปลอดภัยที่เข้มงวด
ก่อนที่จะวางจำหน่ายในท้องตลาด

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-safety" }

คุณสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของลอรีอัล ปารีสได้ เนื่องจากเรายึดมั่นในความปลอดภัยระดับสูงสุดของผิวคุณ

ผลิตภัณฑ์แต่ละสูตรมีผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์คอยดูแลอยู่เบื้องหลังไม่ต่ำกว่า 100 ราย โดยจะทำหน้าที่คัดเลือกแต่ละสูตรเพื่อขจัดสารที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ พวกเขาจะคำนวณปริมาณส่วนผสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงความปลอดภัยที่ 100 แม้จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง และยังจะตรวจสอบเรื่องภาวะแวดล้อมทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เข้ากัน ก่อนที่จะอธิบายเรื่องการทดสอบความปลอดภัยทางการแพทย์ เรายังทดสอบส่วนผสมหรือสูตรของเราบนผิวที่สร้างขึ้นใหม่อีกด้วย

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-safety" }
The Other Side Our Safety Image 2

เมื่อเรามั่นใจว่าเรามีระดับความปลอดภัยสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังอิสระ การตอบสนองของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจะได้รับการประเมินบนผิวทุกประเภท รวมถึงผิวที่มีแนวโน้มบอบบางแพ้ง่าย และทดสอบภายใต้การควบคุมของแพทย์ผิวหนังโดยมีการใช้ขั้นต่ำถึง 600 ครั้ง ดังนั้น การทดสอบเหล่านี้ต้องอาศัยกลุ่มอาสาสมัครจำนวนมากที่มีผิวหลายประเภท รวมถึงผิวบอบบางแพ้ง่าย

ความยึดมั่นในความปลอดภัยของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะกลุ่มบริษัทของเรายังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการประเมินโดยการคาดการณ์ซึ่งช่วยให้เราสามารถตรวสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ การเฝ้าติดตามของนัวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและการรับฟังลูกค้าของเราช่วยให้เราคำนึงถึงและพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อตัดสินใจลดหรือตัดส่วนผสมบางอย่างออก จึงทำให้เราปรับปรุงสูตรทั้งหมดอย่างต่อเนื่องแม้หลังจากนำออกวางจำหน่ายแล้ว และเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยรับประกันระดับความปลอดภัยสูงสุด

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-safety" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.th/the-other-side-of-loreal-paris", "name": "The Other Side of Loreal Paris" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-safety", "name": "Our Products Safety" } } ] }