เรายึดมั่นในสวัสดิภาพสัตว์

เพราะลอรีอัลยึดมั่นในโลกที่ไม่มีการทดลองในสัตว์มานานกว่า 30 ปี
ลอรีอัลจึงไม่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมในสัตว์ และเรายังเป็นบริษัทแรกๆ ที่ใช้วิธีการทดลองทางเลือกมานานกว่า 30 ปีแล้ว
ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภคของเราสำคัญสูงสุดเสมอสำหรับลอรีอัล
รวมถึงการสนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์เช่นกัน

 


{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }
The Other Side Our Ethics Image 1

ประชาสังคมเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการทดลองในสัตว์และมีกรอบการทำงานที่เป็นข้อบังคับในช่วง พ.ศ. 2543-2553 แต่ก่อนหน้านั้น ลอรีอัลได้พัฒนาวิธีทางเลือกอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีพิเศษ นั่นก็คือการสร้างผิวมนุษย์ขึ้นใหม่ ตามด้วยโครงสร้างอื่นๆ เช่นกระจกตาหรือเยื่ออื่นๆ 
ลอรีอัลซึ่งเป็นผู้บุกเบิกตัวจริงในเรื่องนี้ได้สร้างแบบจำลองผิวมนุษย์ขึ้นใหม่ในห้องทดลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จากนั้น วิธีการเหล่านี้ก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจ นอกจากนี้ เรายังสร้างเครื่องมืออื่นๆ ที่ช่วยมอบข้อมูลเพิ่มเติมให้กับกลยุทธ์ที่นำมาใช้เพื่อประเมินความปลอดภัยได้อย่างแท้จริงในฐานะที่เป็นทางเลือกอื่นของการทดลองในสัตว์ ในปี พ.ศ. 2532 ลอรีอัลได้เลิกใช้การทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทั้งหมด ซึ่งนับเป็นเวลา 14 ปีก่อนที่จะมีการออกข้อบังคับให้ปฏิบัติดังกล่าว

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }

คำถามที่พบบ่อย

อ่านคำตอบทั้งหมด
คำถามที่
1

ลอรีอัลทำการทดลองในสัตว์หรือไม่

ลอรีอัลไม่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมใดๆ ในสัตว์ และยังเป็นบริษัทแรกๆ ที่ใช้วิธีการทดลองทางเลือกมานานกว่า 30 ปี ในปี พ.ศ. 2532 ลอรีอัลได้เลิกใช้การทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทั้งหมด ซึ่งนับเป็นเวลา 14 ปีก่อนที่จะมีการออกข้อบังคับให้ปฏิบัติดังกล่าว

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }
คำถามที่
2

ิธีทางเลือกสำหรับการทดลองในสัตว์วิธีใดที่ลอรีอัลพัฒนาขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ลอรีอัลได้สร้างแบบจำลองผิวมนุษย์ขึ้นใหม่ในห้องทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบความปลอดภัยในหลอดทดลองโดยไม่ใช้สัตว์ ดังนั้น กลุ่มบริษัทของเราจึงเป็นที่แรกๆ ที่ใช้วิธีทางเลือกอื่นในการประเมินความปลอดภัย นับจากนั้น ลอรีอัลได้เปิดศูนย์ Episkin centers* ขึ้นที่เมืองลียง (ฝรั่งเศส) เมืองเซี่ยงไฮ้ (จีน) และเมืองรีโอ (บราซิล) เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตผิวดังกล่าว นอกจากแบบจำลองผิวที่สร้างขึ้นใหม่แล้ว ลอรีอัลยังมีชุดเครื่องมือจำนวนมากที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินโดยการคาดการณ์ซึ่งไม่ใช้สัตว์ เช่น แบบจำลองโมเลกุล ระบบพิษวิทยาจากผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคภาพ ฯลฯ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินโดยการคาดการณ์
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมิน โปรดคลิกที่นี่ .

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }
คำถามที่
3

หากคุณไม่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ เหตุใดลอรีอัลจึงยังอยู่ในรายชื่อบริษั

ลอรีอัลไม่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมในสัตว์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราวางจำหน่ายในประเทศจีน ลอรีอัลจึงยังอยู่ในรายชื่อบริษัทที่ทำการทดลองในสัตว์ เพราะที่ประเทศจีน หน่วยงานด้านสุขภาพยังคงกำหนดให้ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์บางอย่างในสัตว์.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }
คำถามที่
4

เหตุใดคุณจึงยังคงวางจำหน่ายในปร

การที่เรายังคงวางจำหน่ายในจีนช่วยให้ลอรีอัลสามารถสนับสนุนข้อบังคับเกี่ยวกับการทดลองในสัตว์ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยลอรีอัลเป็นบริษัทที่กระตือรือร้นที่สุดที่ร่วมงานกับหน่วยงานจีนเพื่อให้ยุติการทดลองในสัตว์ทุกๆ ด้าน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เราวางจำหน่ายในจีนจึงไม่ใช้การทดลองในสัตว์อีกต่อไป

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }
คำถามที่
5

ลอรีอัลดำเนินการอย่างไรเพื่อยับยั้งการทดลองในสัตว์ที่จีน

เป็นเวลานานกว่า 10 ปีที่ลอรีอัลมุ่งมั่นทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงวิธีการทดลองทางเลือกและช่วยให้ข้อกำหนดด้านเครื่องสำอางค่อยๆ พัฒนาไปเพื่อยุติการทดลองในสัตว์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ในทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและวางจำหน่ายในจีนของเราที่เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์แบบ non-functional” (ไม่มีการออกฤทธิ์ทางชีววิทยา) จึงไม่ผ่านการทดลองในสัตว์อีกต่อไป ซึ่ง “ผลิตภัณฑ์แบบ non-functional” เหล่านี้ได้แก่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอางและแชมพู นอกจากนี้ เราได้เปิดศูนย์ Episkin* Center ขึ้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อช่วยให้เราสามารถสร้างผิวที่ผลิตขึ้นใหม่ได้โดยเราจะนำผิวเหล่านี้มาใช้ในการทดสอบความปลอดภัยในหลอดทดลองซึ่งไม่ใช้สัตว์และเปิดให้หน่วยงานจีนสามารถใช้ได้เช่นกัน

*Episkin คือแบบจำลองผิวมนุษย์ที่สร้างขึ้นใหม่

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }

ลอรีอัลไม่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมในสัตว์และยังเป็นที่แรกๆ ที่ใช้วิธีทางเลือก

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านสุขภาพบางแห่งอาจตัดสินใจให้ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบางอย่างในสัตว์ และยังเป็นเช่นนี้ในประเทศจีน ลอรีอัลเป็นบริษัทที่กระตือรือร้นที่สุดที่ร่วมงานกับหน่วยงานจีนตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงวิธีการทดลองทางเลือกและช่วยให้ข้อกำหนดด้านเครื่องสำอางค่อยๆ พัฒนาไปเพื่อยุติการทดลองในสัตว์ทั้งหมดได้อย่

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและวางจำหน่ายในจีนของเรา เช่น “ผลิตภัณฑ์แบบ non-functional” (ไม่มีการออกฤทธิ์ทางชีววิทยา) ทั้งหมดไม่ผ่านการทดลองในสั

ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2523-2533 ลอรีอัลเชื่อว่าอนาคตของการประเมินความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการพัฒนากลยุทธ์โดย “การคาดการณ์” ซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อยุติการทดลองในสัตว์ เราได้สร้างวิธีการดังกล่าวขึ้นด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยแบบจำลองผิวมนุษย์ที่สร้างขึ้นใหม่ แบบจำลองโมเลกุล รวมถึงการประมวลผลข้อมูลประสิทธิภาพสูง นับเป็นเวลา 27 ปีตั้งแต่ที่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของเราได้คิดค้นหนังกำพร้าของมนุษย์ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการระดับนานาชาติ! เท่ากับว่าการทดลองในสัตว์สามารถยุติลงได้โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยน้อยลงแต่อย่างใดนับแต่ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นเวลา 14 ปีก่อนที่จะมีข้อกำหนดทางกฎหมาย แบบจำลองการประเมินผลโดยการคาดการณ์ซึ่งเป็นวิธีทางเลือกของเราได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักวิทยาศาสตร์นานาชาติในฐานะ “พิษวิทยาแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งแสดงถึงความพยายามและความเชี่ยวชาญของห้องทดลองของเรา และยังช่วยกระตุ้นนวัตกรรมของเราอีกด้ว

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }
The Other Side Our Ethics Image 2

วิศวกรรมเนื้อเยื่อคือผลผลิตของเนื้อเยื่อมนุษย์ที่สร้างขึ้นใหม่รวมถึงสิ่งอื่นๆ เช่น เยื่อเมือกบุผิวหรือกระจกตา ลอรีอัลใช้เทคนิคที่ก้าวหน้าเหล่านี้เพื่อทดลองผลกระทบในโมเลกุลใหม่และคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์ถึงผลกระทบในเชิงบวก (การกรองแสงอาทิตย์ออกไป การต่อกรกับสัญญาณแห่งวัย ฯลฯ) หรือผลกระทบที่เป็นอันตราย (อาการระคายเคือง แพ้ การรบกวนระบบฮอร์โมน ฯลฯ)
ทั้งนี้ มีแบบจำลองผิวที่สร้างขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถใช้เพื่อทดสอบโมเลกุลของส่วนผสมออกฤทธิ์ได้ ไม่ว่าจะทดสอบเพียงอย่างเดียวหรือทดสอบร่วมกับสิ่งอื่นๆ ลอรีอัลใช้แบบจำลองเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่โมเลกุลจะมีปฏิกิริยาต่อผิวบางประเภท เพื่อให้คาดการณ์ได้ถึงประสิทธิภาพแม้แต่ก่อนที่จะนำโมเลกุลมาใส่ในสูตรของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะวางจำหน่ายต่อไป

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.th/the-other-side-of-loreal-paris", "name": "The Other Side of Loreal Paris" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.th/our-ethics", "name": "Our Ethics" } } ] }