เรายึดมั่นในประสิทธิภาพที่ผ่านการทดสอบ

วิทยาศาสตร์แห่งสูตร

ห้องทดลองผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของลอรีอัล ปารีสทุ่มเทให้กับสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

สมาชิกในทีมทุกคนผ่านการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์(ไม่ว่าจะเป็นชีววิทยา เภสัชกรรมและชีวเคมีหรือเคมี) และความชื่นชอบในงานที่ตนเองทำ

กฎเกณฑ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่เสมอเมื่อต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรหลายรายของเราระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จนถึงเวลาที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเราทีมนักวิทยาศาสตร์ของเราเชี่ยวชาญด้านกลไกชีวภาพของผิวและสารออกฤทธิ์ การวิจัยประยุกต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของสูตร การวิเคราะห์ จุลชีววิทยา เคมีเชิงฟิสิกส์และการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน

ส่วนทีมการตลาดจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และฝ่ายอุตสาหกรรมจะช่วยให้เราสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปริมาณมากๆ ได้

งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือก่อนที่สูตรจะวางจำหน่ายในร้านค้า จะมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 100 คนที่มีส่วนร่วมในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา!

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-efficacy" }
The Other Side Texture Image 2
คำถามที่
1

เราคิดค้นสูตรที่ทำงานได้ดีที่สุดได้อย่างไร

ข้อแรก สูตรของเราเป็นการผสมผสานสารออกฤทธิ์ที่ซับซ้อนซึ่งจะทำงานร่วมกับส่วนผสมอื่นๆ
สูตรจะได้รับการสงวนรักษาในลักษณะที่จะคงความเสถียรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ความชำนาญเฉพาะตัวของเราจะรวมถึงการคำนวณปริมาณสารออกฤทธิ์เหล่านี้โดยคำนึงถึงข้อกำหนดหนึ่งข้อ
นั่นก็คือการคิดค้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ให้สัมผัสดี มีลักษณะเฉพาะตัว มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์  
กระบวนการเหล่านี้มีหลายขั้นตอน ได้แก่  การคัดสรรส่วนผสมออกฤทธิ์และส่วนผสม การคิดสูตรภายใต้ข้อจำกัดเพื่อสร้างเนื้อสัมผัสที่ทันสมัย รวมถึงการเปลี่ยนส่วนผสมให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสัมผัสและประสิทธิภาพจะประทับใจผู้บริโภค  

ความรับผิดชอบของเราก็คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวถึงมือผู้บริโภคโดยมีระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นเลิศ

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-efficacy" }
The Other Side Texture Image 1
คำถามที่
2

เราจะประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไร

ประสิทธิภาพการทำงานเป็นเกณฑ์ข้อที่สำคัญอย่างยิ่งเสมอก่อนตัดสินใจวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในขณะเดียวกันกับที่บริษัทจัดตั้งแผนกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขึ้นในช่วงพ.ศ.2513-2523 แผนกพิเศษของเราให้ความสำคัญกับวิธีประเมินประสิทธิภาพการทำงานที่ลอรีอัลสร้างขึ้น  
นับจากนั้นนักวิจัยของเราก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีประสิทธิภาพการทำงานดียิ่งขึ้นโดยผสมผสานเทคโนโลยีของสูตรเข้ากับส่วนผสมออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งผ่านการทดสอบโดยทดสอบในหลอดทดลองและทดสอบกับร่างกาย วิธีทางชีวฟิสิกส์ที่ใช้เครื่องมือ และการทดสอบทางการแพทย์ที่ดำเนินการโดยสถาบันอิสระ

กฎเกณฑ์ทางเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยเครื่องมือการวัดที่เสถียรและเกี่ยวข้องเพื่อแสดงลักษณะและอธิบายจุดเริ่มต้นของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สำคัญต่อนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของลอรีอัลได้พัฒนาและเผยแพร่ The Skin Atlases เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กับทรีทเมนท์ที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่มีความลำเอียงโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่เหมือนกันไม่ว่าใครจะเป็นผู้ประเมินแต่ละส่วน

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-efficacy" }
The Other Side Our Efficacy Image 1
คำถามที่
3

เมื่อคินค้นสูตร มีการคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือไม่

แต่ละภูมิภาคของโลกมีลักษณะทางวัฒนธรรมและภูมิอากาศของตนเอง ดังนั้น ผู้หญิงที่มีผิวคนละประเภทกันจึงมีความต้องการไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่นในเอเชีย ผิวของคนมีอายุมักเริ่มมีจุดด่างดำ ขณะที่คนในยุโรปจะมีริ้วรอยเกิดขึ้นก่อน นี่คือเหตุผลที่เราได้ก่อตั้งห้องทดลองสูตรของลอรีอัล ปารีสในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ ญี่ปุ่น จีน อินเดียและแอฟริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับหรือคิดค้นสูตรที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริโภคในแถบดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งส่งผลดีต่อทุกๆ คน! การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้กับห้องทดลองทั่วโลกของเราเป็นแหล่งแรงบันดาลใจที่ดีในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-efficacy" }
The Other Side Texture Image 1
คำถามที่
4

คุณพิจารณาถึงข้อเรียกร้องทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่เมื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์

ความท้าทายคือการพัฒนานวัตกรรม หรือพูดอีกอย่างก็คือการค้นคว้าทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้หญิงโดยจะพิจารณาความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับผิวและส่วนผสม พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่า L’Oréal Group คำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกับประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราจึงไตร่ตรองถึงผลกระทบของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์ที่เราใช้ รวมถึงที่มาของสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ

SPOT (Sustainable Product Optimization Tool) เป็นเครื่องมือประเมินนวัตกรรมและลักษณะเฉพาะตัวที่ลอรีอัลพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินผลกระทบทุกด้านของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หลักการของ SPOT เป็นที่แรกในอุตสาหกรรมที่ค้นหาระดับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราในทุกแง่มุมตลอดวงจรผลิตภัณฑ์


SPOT เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของทีมลอรีอัลหลายฝ่าย ได้แก่ฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝ่ายบรรจุภัณฑ์และฝ่ายวิจัย โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกจากนานาประเทศ ทุกแบรนด์ของลอรีอัลได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ในปี 2017 และขณะนี้ได้นำมาใช้ในกระบวนการออกแบบและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดของเราอย่างครบถ้วถ้วน ดูข้อมูลเพิ่มเติ ด้ที่นี่
.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-efficacy" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.th/the-other-side-of-loreal-paris", "name": "The Other Side of Loreal Paris" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.th/our-products-efficacy", "name": "Our Products Efficacy" } } ] }