ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้คะแนนและรีวิว

ในการโพสต์รีวิว สามารถอ่าน ข้อกำหนดการใช้งาน บนเว็บไซต์ของ ลอรีอัล ปารีส เพื่อยินยอมว่าเนื้อหารีวิวของคุณอาจมีการนำไปใช้บนเว็บไซต์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ สื่อออนไลน์ หรือโดยบุคคลภายนอกที่ร่วมกับ ลอรีอัล ปารีส และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการขายและการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการยินยอมในครั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตได้ภายในอีเมลทุกฉบับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 ในการโพสต์รีวิว ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดการใช้งานบนเว็บไซต์ของ ลอรีอัล ปารีส และยินยอมว่าเนื้อหารีวิวของข้าพเจ้าอาจมีการนำไปใช้บนเว็บไซต์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ สื่อออนไลน์ หรือโดยบุคคลภายนอกที่ร่วมกับ ลอรีอัล ปารีส และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการขายและการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการยินยอมในครั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตได้ภายในอีเมลทุกฉบับ

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions" }

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯอาจรวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลล์ และ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินหรือเครดิตการ์ด คำบรรยายส่วนตัว และ รูป ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หากท่านทำการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา ท่านได้ให้อนุญาตบริษัทฯในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางสื่อสังคมของท่านบนสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องได้
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions" }

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯได้ ดังเช่นการกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือ ณ หนึ่งในร้านค้าของบริษัทฯ หรือ ที่เคาน์เตอร์ การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน และ การจับรางวัล การสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโดยผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การบริจาคให้แก่หนึ่งในแพลตฟอร์มสังคมของเรา การสมัครเพื่อปฏิบัติภารกิจ หรือการติดต่อบริษัทฯผ่านอีเมลล์ โทรศัพท์ ช่องทางการพูดคุยสด หรืออื่นๆ

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯอาจรวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลล์ และ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินหรือเครดิตการ์ด คำบรรยายส่วนตัว และ รูป ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หากท่านทำการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา ท่านได้ให้อนุญาตบริษัทฯในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางสื่อสังคมของท่านบนสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องได้
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions" }

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

นโยบาย เราได้ดำเนินการพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติต่อคอลเลคชั่น การใช้งาน การเปิดเผยและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่รวบรวมไว้ภายในข้อตกลงนี้ โดยคลิกที่นี่ และโดยผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ที่คุณตกลงในรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัว
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.th/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions", "name": "Consumer ratings and reviews Terms of Conditions" } } ] }