เอเวอร์ เอเวอร์ สลีค เคราติน แคร์ริ่ง แชมพู

เอเวอร์ สลีค เคราติน แคร์ริ่ง แชมพู สูตรฟื้นบำรุงผมชี้ฟู ให้ผมเรียบลื่นพลิ้วสวย ปราศจากซัลเฟต 100%

เอเวอร์ สลีค เคราติน แคร์ริ่ง แชมพู
เอเวอร์ ยิ่งอ่อนโยน ยิ่งดูแลได้มากกว่า
สัมผัสการปรนนิบัติเส้นผมและหนังศรีษะอย่างอ่อนโยน
ลอรีอัล ปารีส เอเวอร์ ดูแลเส้นผมอย่างอ่อนโยน
ลอรีอัล ปารีส เอเวอร์ ปราศจากสารเคมีรุนแรง ทั้งซัลเฟต พาราเบน และสีสังเคราะห์
เอเวอร์ สลีค เคราติน แคร์ริ่ง แชมพู สูตรฟื้นบำรุงผมชี้ฟู ให้ผมเรียบลื่นพลิ้วสวย ปราศจากซัลเฟต 100%
ชโลมแชมพูบนผมเปียก นวดเบาๆให้เกิดฟองหนานุ่ม ล้างออกให้สะอาด ควรใช้ควบคู่กับ เอเวอร์ สลีค เคราติน แคร์ริ่ง คอนดิชันเนอร์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ข้าม : Full Range

เพื่อการปรนนิบัติผิวขั้นสุดของคุณ

ผิวสวยสุขภาพผิวดีของคุณ