sustainability

คำปฏิญาณของเรา: ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030

ในฐานะแบรนด์ชั้นนำ เรามีหน้าที่: การร่วมรับมือกับความท้าทายที่มนุษย์กำลังเผชิญ L'Oréal Paris จึงกำหนดภารกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในแต่ละผลิตภัณฑ์ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 และเรายังจะมีส่วนร่วมลงทุน 10 ล้านยูโรในโครงการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์หลักคือสมาคมสตรีจากรอบโลก เราจึงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในทุกระดับเพื่อการบรรลุเป้าหมายนี้

ให้ความสำคัญกับส่วนผสมธรรมชาติ

L'Oréal Paris ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่ทดแทนได้ มาจากธรรมชาติ และมีความยั่งยืน เราใช้ความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมที่ยั่งยืน เคมีสีเขียว และเทคโนโลยีชีววิทยาที่มีมากกว่า 25 ปี เพื่อพัฒนากรอบทฤษฎีการวิจัยและนวัตกรรมที่เราเรียกว่า "Green Science" โดยในปี 2020 เรามีผู้รับประโยชน์ 11,538 คน ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการเก็บเกี่ยววัตถุดิบอย่างยั่งยืน และภายในปี 2030, 100% ของแร่และวัตถุดิบที่ทดแทนได้ของเราจะถูกสแวงมาด้วยวิธีการที่ยั่งยืน นอกจากนี้ 95% ของส่วนผสมของเราจะมาจากแหล่งที่ทดแทนได้หรือที่มาจากแร่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ Green Science จะช่วยให้เราสร้างทางเลือกให้ส่วนผสมปิโตรเคมี และค้นพบประโยชน์ความงามใหม่ ๆ โดยไม่ลดคุณภาพหรือความปลอดภัยออกไป
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }

ภายในปี 2030, 100% ของส่วนผสมชีวภาพของเราจะมาจากการเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืน

ภายในปี 2025, 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกของเราจะสามารถรีไซเคิล, นำกลับมาใช้ใหม่, และย่อยสลายได้

เราเพิ่มสัดส่วนการผลิตโดยใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิลและที่สามารถรีไซเคิลได้มากขึ้น โดยขวดของผลิตภัณฑ์รุ่น Elvive นั้นทำจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิล 100% และเรายังสนับสนุนนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ด้วยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง Paboco เราสามารถพัฒนาขวดที่ทำจากใยพืชและสามารถรีไซเคิลได้ ขณะเดียวกันเรายังลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ ให้ทางเลือกในการรีฟิล และพัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงอีกด้วย

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }
ภายในปี 2030, 100% ของบรรจุภัณฑ์ของเราจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น:
  • 100% ของบรรจุภัณฑ์แก้วของเราจะเบาลงจากการใช้แก้วรีไซเคิล
  • 100% ของกล่องกระดาษของเราจะมาจากป่าที่มีการปลูกอย่างยั่งยืน
ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์เขียวของเราได้ที่นี่
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }

กระบวนการรีไซเคิลของเรา

โดย Roseline Boccovi - วิศวกรด้านการพัฒนา

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "description": "Recycling process - Roseline Boccovi", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/apac/th/because-our-planet-is-worth-it/sustainability/hero-full.jpg", "uploadDate": "2566-08-09T08:08:49+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/vtCoJ_aPANk" }

มากกว่า 97% ของความสามารถในการย่อยสลาย อยู่ในมาส์กและคอนดิชันเนอร์สูตรใหม่ของเรา

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรากำลังพัฒนาความสามารถในการย่อยสลายและลดการใช้น้ำของเรา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราเปิดตัวในปี 2019, Elvive Full Resist Power Mask มีความสามารถในการย่อยสลายถึง 97% และ Men Expert Shaving Barber Club อยู่ที่ 94%

และเราก้าวขึ้นไปอีกขั้น เนื่องจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครึ่งหนึ่งของแบรนด์มาจากการใช้น้ำและการอุ่นน้ำเพื่อล้างผลิตภณฑ์ เราจึงให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและช่วยลดเวลาที่ใช้ในห้องอาบน้ำ ด้วยการพัฒนาสูตรที่ใช้น้ำน้อยลงในการชะล้าง (เช่น More than Shampoo) และวิธีดูแลผมรูปแบบใหม่ที่มีขั้นตอนการล้างน้อยลง (ผลิตภัณฑ์แบบ two-in-one หรือ ทรีทเมนต์ผมแบบไม่ต้องล้างออก เช่น Dream Lengths Management)

ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากการย่อยสลายตามธรรมชาติของเราได้ที่นี่
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }

นวัตกรรมแบบไม่ใช้น้ำของเรา

โดย Elisabeth Bouhadana - ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "description": "Waterless innovations - Elisabeth Bouhadana", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/apac/th/because-our-planet-is-worth-it/sustainability/video-elisabeth-bouhadana.jpg", "uploadDate": "2566-08-09T08:08:58+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/vtCoJ_aPANk" }

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา

โดย Eric Bone - ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "description": "Environmental impact of our formulas - Eric Bone", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/apac/my/because-our-planet-is-worth-it/sustainability/video-eric-bone.jpg", "uploadDate": "2566-08-09T08:08:40+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/wmla0eK6e28" }

11 โรงงานที่เป็นกลางทางคาร์บอน และ 10 ศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030

เนื่องจากผู้หญิงเป็นเหยื่อหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ L'Oréal Paris จึงลงทุน 10 ล้านยูโรในโครงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม 6 โครงการ ที่ผู้รับผลประโยชน์หลักคือสมาคมสตรีจากทั่วโลก นอกจากนี้เรายังพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนผู้หญิงในการเป็นผู้นำ ตัวอย่างเช่น ในชุมชนท้องถิ่นที่คุ้มครองและรักษาป่าชายเลนประเทศฮอนดูรัส เรามีบทบาทเข้าไปสนับสนุนโครงการที่จัดการโดยสหกรณ์ของผู้หญิง โดยจะได้ให้การสนับสนุนผ่านคอร์สเรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ การเงิน การพึ่งพาตนเอง และสุขภาพของผู้หญิง

ด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ฉับพลัน เราจะต้องรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม และ L'Oréal Paris มุ่งมั่น 100% ที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่เหล่านี้ เพราะเราทุกคนคู่ควร

ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตจากโรงงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนได้ที่นี่
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }

วิธีที่เราผลิตอย่างยั่งยืน

โดย Jean-Michel Pille - ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "description": "How we produce sustainably - Jean-Michel Pille", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/apac/th/because-our-planet-is-worth-it/sustainability/video-jean-michel-pille.jpg", "uploadDate": "2566-08-09T08:09:04+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/vtCoJ_aPANk" }

100%
ภายในปี 2025 ทุกสถานที่ของเราจะเป็นกลางทางคาร์บอน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องพลังงาน และใช้พลังงานที่ทดแทนได้ 100%

การสนับสนุนสตรีทั่วโลก

เนื่องจากผู้หญิงเป็นเหยื่อหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ L'Oréal Paris จึงลงทุน 10 ล้านยูโรในโครงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม 6 โครงการ ที่ผู้รับผลประโยชน์หลักคือสมาคมสตรีจากทั่วโลก นอกจากนี้เรายังพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนผู้หญิงในการเป็นผู้นำ ตัวอย่างเช่น ในชุมชนท้องถิ่นที่คุ้มครองและรักษาป่าชายเลนประเทศฮอนดูรัส เรามีบทบาทเข้าไปสนับสนุนโครงการที่จัดการโดยสหกรณ์ของผู้หญิง โดยจะได้ให้การสนับสนุนผ่านคอร์สเรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ การเงิน การพึ่งพาตนเอง และสุขภาพของผู้หญิง
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }
ด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ฉับพลัน เราจะต้องรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม และ L'Oréal Paris มุ่งมั่น 100% ที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่เหล่านี้ เพราะเราทุกคนคู่ควร
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "Thing", "subjectOf": { "@type": "ItemList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "url" : "https://www.loreal-paris.co.th/about-loreal-paris", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"about loreal paris", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th", "height":0, "width":0 }, "datePublished": "2566-02-16T14:25:26+00:00", "dateModified": "2566-08-15T03:16:49+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg", "width":189, "height":60 } }, "description":"ลอรีอัล ปารีสเป็นแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำระดับโลกที่ได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามสุดหรูที่ดีที่สุดและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สปิริตแห่งผู้บุกเบิกในการเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม เรามีความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพมาอย่างยาวนานกว่า 110 ปี ในฐานะแบรนด์ที่สนับสนุนและยกย่องศักยภาพของผู้หญิง ลอรีอัล ปารีสได้ท้าทายภาพพจน์แบบเดิม ๆ ด้วยวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้หญิงในแบบสมัยใหม่ เราสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนก้าวไปในทิศทางของตนเพื่อเติมเต็มตัวเองตามกฎและความปรารถนาของพวกเธอ " } }, { "@type":"ListItem", "position": 2, "url" : "https://www.loreal-paris.co.th/10-million-euros-invested-in-environmental-projects", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"10 million euros invested in environmental projects", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/apac/th/because-our-planet-is-worth-it/heros/hero-article-page-investment-program.jpg", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2566-10-31T09:51:48+00:00", "dateModified": "2567-05-09T09:08:13+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg", "width":189, "height":60 } }, "description":"เนื่องจากสตรีและหญิงสาวเป็นเหยื่อหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจึงลงทุน 10 ล้านยูโรในโครงการสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งลดปริมาณ CO2 ในชั้นบรรยากาศ ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนสตรีและหญิงสาวในระดับท้องถิ่น" } }, { "@type":"ListItem", "position": 3, "url" : "https://www.loreal-paris.co.th/because-our-planet-is-worth-it", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"Because our planet is worth it", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/master/dmi/because-our-planet-is-worth-it/landing-page/loreal-paris-sustainability-kv-2000x900.jpg", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2566-10-31T04:44:04+00:00", "dateModified": "2567-05-09T09:09:39+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg", "width":189, "height":60 } }, "description":"เก้าปีครึ่ง นี่คือเวลาที่เหลือให้เราเริ่มทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเผชิญหน้า: เปลี่ยนวิธีการผลิต เปลี่ยนการกระทำ และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคของเราบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ" } } ] } } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030", "name": "our pledge have our CO2 emissions by 2030" } } ] }