Current site: website_MasterTH
Database: web
Content start path: /sitecore/content/MasterTH
Home node: /sitecore/content/MasterTH/home
Language: Thai (Thailand) : ไทย (ไทย)
Index : masterth_web_index
InstanceInfo configuration: Complete
InstanceInfo site: Complete;
ลองสีนี้
rouge signature electric night set01 110 113 1

ลอรีอัล ปารีส อีเลคทริค ไนท์ คอลเลคชั่น รูจ ซิกเนเจอร์ เซ็ท 01

A combination of unapologetically bold colour with a super-lightweight soft-matte finish. With Rouge Signature, less is more. Less texture, more colour. Less excess, more impact.

ลิปแมทเนื้อน้ำบางเบา แต่สดชัด ลิปจิ้มจุ่มขายดีอันดับหนึ่งของลอรีอัลปารีส มาพร้อมกับ 2 เฉดสีเร้ดซิกเนเจอร์ที่เลือกสรรมาสำหรับโอกาสสุดพิเศษ

เฉดสี 110 + 113
฿499.00 ราคา

ประโยชน์

ส่วนผสม

นวัตกรรม

A super-lightweight finish, for the ultimate bare-lip sensation comes with special shades making your special day unforgettable

ซื้อ ออนไลน์

ลอรีอัล ปารีส อีเลคทริค ไนท์ คอลเลคชั่น รูจ ซิกเนเจอร์ เซ็ท 01

ลอรีอัล ปารีส อีเลคทริค ไนท์ คอลเลคชั่น รูจ ซิกเนเจอร์ เซ็ท 01 ลอรีอัล ปารีส อีเลคทริค ไนท์ คอลเลคชั่น รูจ ซิกเนเจอร์ เซ็ท 01 ลอรีอัล ปารีส อีเลคทริค ไนท์ คอลเลคชั่น รูจ ซิกเนเจอร์ เซ็ท 01 ลอรีอัล ปารีส อีเลคทริค ไนท์ คอลเลคชั่น รูจ ซิกเนเจอร์ เซ็ท 01 ลอรีอัล ปารีส อีเลคทริค ไนท์ คอลเลคชั่น รูจ ซิกเนเจอร์ เซ็ท 01

ผลิตภัณฑ์ที่คุณจะหลงรัก

X
X
นโยบาย เราได้ดำเนินการพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติต่อคอลเลคชั่น การใช้งาน การเปิดเผยและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่รวบรวมไว้ภายในข้อตกลงนี้ โดยคลิกที่นี่ และโดยผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ที่คุณตกลงในรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ให้คะแนนและรีวิว

เขียนรีวิว

ออกจากหน้านี้? คุณยังไม่ได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม